Sada hornin včetně doprovodných materiálů

VÝUKOVÉ A PRACOVNÍ SADY HORNIN

Nabízíme výukové a pracovní sady hornin pro vzdělávací účely. Jde o soubor nejvýznamnějších hornin typických pro Českou republiku. Vzorky mají dostatečnou velikost (cca 10 cm), takže je na nich dobře patrný charakter a vlastnosti horniny. Pocházejí z lokalit v ČR, kde se tyto horniny vyskytují ve svém nejtypičtějším vývoji, jsou nezvětralé a čisté. Jsou umístěny v trvanlivých kartonových kazetách, každý ve vlastní pevné krabičce s vlepenou zalaminovanou etiketou. Součástí sady je brožura s přehledně uspořádanými informacemi o horninách a soubor pracovních listů; u těchto materiálů je dbáno na srozumitelnost bez potřeby zvládnutí pokročilejší geologické terminologie. Veškerý obsah sady je v souladu s běžně používanými učebnicemi a odpovídá Rámcovým vzdělávacím programům.

O horninách se ve školní výuce pojednává zejména v rámci prvouky, přírodovědy, přírodopisu a zeměpisu. Kolekce jsou vhodné též pro přírodovědné kroužky, centra ekologické výchovy a jiné instituce usilující o vzdělávání mládeže v přírodních vědách.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu info@sadyhornin.cz     |

©2016 sadyhornin.cz   |   Mgr. Marek Chvátal a Mgr. Bohdan Kandr   |   facebook   |   web design Dominik Herr (hemispheres.cz)